Ключові зміни до трудового законодавства: порівняльна таблиця

БУЛО СТАЛО

Відсутнє чітке визначення трудових відносин.

Законопроєкт дає визначення та ознаки трудових відносин, за якими можна встановлювати їх наявність в судовому порядку.

Роботодавець перевантажений трудовою бюрократією. 85 окремих документів генерується щороку, щоб задокументувати природні процеси — відпустки, лікарняні тощо. Все це регулюється роз’ясненнями та рекомендаціями органів влади та профспілок, виданими за часів СРСР.

Основа трудових відносин — трудовий договір.

Роботодавець самостійно визначає необхідність та форму видання своїх актів.

Радянські нормативні акти та роз’яснення з питань трудових відносин припиняють свою дію.

Укладається у письмовій або усній формі.

На практиці 95% всіх договорів – усні. Як наслідок – відсутнє чітке визначення прав та обов’язків сторін.

Укладається виключно у письмовій формі.

Договір є головним джерелом прав та обов’язків сторін.

2 види договорів.

7 видів договорів забезпечують гнучкість форм працевлаштування.

Грошова компенсація у разі дострокового звільнення не передбачена.

Виплата грошової компенсації у разі припинення договору за ініціативи роботодавця залежно від тривалості відносин з цим роботодавцем (до 6-ти середньомісячних зарплат для тих, хто працює у цього роботодавця понад 10 років).

Паперова трудова книжка – обов’язковий основний документ про працю.

Трудові книжки переводяться в електронну форму. Паперова трудова книжка стає необов’язковим та довідковим документом.

Відсутність офіційної можливості для гнучкого графіку роботи.

Запроваджується поняття гнучкого режиму робочого часу, дистанційної роботи, врегульовується працевлаштування домашніх працівників (покоївок, кухарів та ін.).

Оплата роботи у вихідні, святкові і неробочі дні, за надурочні роботи – у подвійному розмірі відповідних ставок. (База нарахування — ставка).

Оплата роботи у вихідні, святкові і неробочі дні, за надурочні роботи – у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше 120% від розміру оплати у нормальних умовах. (База нарахування — заробітна плата, яка зазвичай є вищою за ставку).

Можливість виплати заробітної плати у натуральній формі (до 30%).

Виплата заробітної плати виключно у грошовій формі.

Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має право взяти лише один з батьків або родичів.

Відпуску для догляду за дитиною мають право брати як мати, так і батько.

 

Відпустка за власний рахунок – 15 днів.

Відпустка за власний рахунок –  30 днів.

Досудова та позасудова процедура врегулювання спору не визначена законодавством.

Впроваджується медіація у сфері трудових відносин (досудова та позасудова процедура врегулювання спору шляхом переговорів сторін трудових відносин за допомогою медіаторів).

Кодексом законів про працю України визначено гарантії діяльності профспілок.

Діяльність профспілок не регулюється законодавством про працю.

Буде розроблено окремий закон, який регулюватиме діяльність профспілок.

Профспілки є суб’єктом регулювання трудових відносин.

Профспілки не є суб’єктом регулювання трудових відносин.

Умови праці визначаються у трудовому договорі його сторонами без необхідності їх погодження іншими сторонами.

Колективні договори є обов’язковим елементом регулювання трудових відносин, яким визначається значна частина їх змісту.

Колективні договори можуть містити умови, які є обов’язковими для сторін, на яких поширюються ці договори.

Роботодавець може мати кілька колективних договорів.

Умови поширення їх норм на працівників визначаються цими договорами.

Складні процедури організації страйків та заборони (обмеження) на їх проведення в окремих галузях (видах діяльності).

Спрощено процедуру організації страйків.

Заборона проведення страйків стосується лише прокурорів, суддів, держслужбовців категорії ,,А”, поліцейських, військовослужбовців та окремих службовців із спецзваннями.

Законом не врегульована діяльність державної інспекції праці.

З урахуванням норм Конвенцій МОП № 81 та № 129 визначено функції державної інспекції праці, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, обов’язки, права та повноваженні інспекторів праці.

Санкції для осіб, які працюють нелегально, відсутні.

У разі встановлення рішенням судом факту виконання особою роботи без укладення трудового договору і сплати єдиного внеску та інших обов’язкових платежів, такі особи втрачають право на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та право

на пільги або використання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох років з дня набрання законної сили рішенням суду.